Doplňkové penzijní spoření

Hlavní změny v doplňkovém penzijním spoření od roku 2024

Od roku 2024 dochází v České republice k významným změnám v systému doplňkového penzijního spoření, které mají za cíl motivovat občany k aktivnějšímu a efektivnějšímu spoření na důchod. Tyto změny reflektují potřebu zvýšit finanční zabezpečení obyvatelstva ve stáří v reakci na očekávaný pokles výše státních důchodů a zvyšující se životní náklady.

 • Zvýšení minimální úložky pro nárok na státní příspěvek: Nově je stanovena minimální měsíční úložka na 500 Kč, což je podmínka pro získání státního příspěvku.

 • Nárůst maximálního státního příspěvku: Maximální výše státního příspěvku se zvyšuje na 340 Kč měsíčně, čímž se zvyšuje atraktivita spoření.

 • Prodloužení minimální doby spoření: Minimální doba spoření pro možnost výběru naspořených prostředků bez ztráty nároku na státní příspěvky se prodlužuje na 10 let.

 • Vyšší daňové úlevy: Odpočet od základu daně se zvyšuje na až 48 tisíc Kč ročně, což poskytuje významnou daňovou úlevu pro účastníky spoření.

 • Ukončení státního příspěvku pro důchodce: Nově nebudou mít osoby pobírající starobní důchod nárok na státní příspěvky, což má podnítit k aktivnějšímu spoření před dosažením důchodového věku.

Tyto změny mají občanům nabídnout lepší podmínky pro spoření a zároveň je motivovat k většímu finančnímu zabezpečení na stáří. Doplňkové penzijní spoření se tak stává ještě důležitějším nástrojem pro plánování finanční budoucnosti v kontextu stárnoucí populace a nejistoty veřejných financí.

Využijte nové daňové úlevy až 48 000 Kč od roku 2024!

Začněte rok 2024 využitím významných daňových výhod, které vám přináší nové podmínky pro spoření na stáří. Od ledna si můžete od daňového základu odečíst rekordních 48 000 Kč, což vám umožní snížit vaši roční daňovou povinnost až o 7 200 Kč. Tato výjimečná daňová úleva se vztahuje na širokou škálu daňově podporovaných produktů určených pro vaše finanční zabezpečení ve stáří, včetně penzijního spoření, životního pojištění a dlouhodobých investičních produktů.

Revoluce v daňových úlevách pro rok 2024: Zásadní zvýšení limitu

V roce 2024 dojde k významnému posunu v oblasti daňových úlev spojených se spořením na důchod. Limit pro daňovou úlevu se zvýší na dvojnásobek současné hodnoty, čímž dosáhne 48 000 Kč ročně. Dříve bylo možné dosáhnout snížení daňového základu maximálně o 24 000 Kč, a to při dodržení podmínky pravidelného vkladu minimálně 3 000 Kč měsíčně.

S tímto novým nastavením se optimální měsíční vklad pro maximální využití daňových výhod zvyšuje na 5 000 Kč. Od července 2024 pak pro dosažení plné výše úlevy vzroste tato částka na 5 700 Kč měsíčně. Za předpokladu standardní daňové sazby 15 % to znamená možnost roční úspory na dani až 7 200 Kč, což je oproti předchozímu maximu 3 600 Kč výrazné zlepšení.

Možnost uplatnění tohoto daňového odpočtu se vztahuje na široké spektrum produktů určených pro spoření na stáří, včetně penzijního spoření, životního pojištění a nově zavedeného dlouhodobého investičního produktu. Tato změna přináší lidem větší flexibilitu a motivaci k investování do své finanční budoucnosti s podporou státu. 

Často kladené otázky

u

Jaké jsou možnosti výplaty doplňkového penzijního spoření

Doplňkové penzijní spoření nabízí flexibilní možnosti výplaty, které umožňují účastníkům přizpůsobit si, jak a kdy chtějí své naspořené prostředky čerpat. Tyto možnosti obvykle zahrnují:

 • Jednorázová výplata: Účastníci mohou požádat o jednorázovou výplatu celé naspořené částky po dosažení důchodového věku nebo po splnění určité doby spoření, typicky po 10 letech pravidelného vkladání.

 • Pravidelné výplaty: Alternativou je rozložení výplat do pravidelných měsíčních, čtvrtletních nebo ročních splátek, které mohou poskytovat stabilní příjem po dosažení důchodového věku.

 • Kombinace jednorázové a pravidelné výplaty: Některé penzijní společnosti nabízejí možnost kombinovat jednorázovou výplatu s pravidelnými výplatami, což umožňuje účastníkům částečně disponovat svými úsporami ihned a zbytek si nechat vyplácet pravidelně.

 • Předčasná výplata v případě závažných životních situací: V některých případech je možné požádat o předčasnou výplatu části úspor v případě závažných životních okolností, jako je vážné onemocnění.

Je důležité si uvědomit, že konkrétní podmínky výplaty, včetně výše a frekvence pravidelných výplat, mohou být závislé na pravidlech konkrétní penzijní společnosti a na individuální smlouvě mezi účastníkem a penzijní společností. Doporučuje se proto konzultovat přímo s vaší penzijní společností pro získání detailních informací týkajících se vašich možností výplaty.

u

Jaké jsou hlavní výhody doplňkového penzijního spoření?

Změny v DPS a penzijním připojištění přinášejí od roku 2024 významné výhody pro účastníky, které zahrnují vyšší státní příspěvky, lepší daňové zvýhodnění, podporu dlouhodobého spoření a flexibilnější možnosti investování. Tyto změny mají za cíl motivovat občany k aktivnímu přístupu k přípravě na důchod a zároveň nabídnout efektivnější nástroje pro zhodnocení jejich úspor.

Od 1. ledna 2024 dochází k významným změnám v systému doplňkového penzijního spoření (DPS) a penzijního připojištění v České republice, které mají za cíl posílit motivaci občanů k dlouhodobému spoření na důchod a zároveň nabídnout lepší podmínky pro zhodnocení naspořených prostředků. Tyto změny přinášejí řadu výhod pro stávající i nové účastníky DPS.

Klíčové změny a výhody spoření v DPS od 1. 7. 2024

 • Zvýšení státního příspěvku: Maximální státní příspěvek se zvyšuje z původních 230 Kč na 340 Kč měsíčně. Tento příspěvek získáte, pokud si budete měsíčně spořit alespoň 1 700 Kč. Státní příspěvek bude činit 20 % z vašeho měsíčního příspěvku, což znamená výraznou podporu vašeho spoření.

 • Daňové zvýhodnění: Od 1. ledna 2024 se zvyšuje možnost daňového odpočtu. Příspěvky, které přesahují výši pro získání maximálního státního příspěvku, si budete moci odečíst od základu daně až do celkové výše 48 000 Kč ročně. To přináší potenciál maximální roční úspory na dani ve výši 7 200 Kč.

 • Prodloužení minimální doby spoření: Pro nové smlouvy uzavřené po 1. lednu 2024 se minimální doba spoření prodlužuje ze současných 5 let (60 měsíců) na 10 let (120 měsíců). Tato změna podporuje dlouhodobější horizont spoření s cílem zajistit vyšší finanční zabezpečení v důchodu.

 • Možnost paralelní účasti v DPS a penzijním připojištění (PP): Nově bude možné současně spořit jak v DPS, tak v PP, což umožňuje využít výhod obou systémů. Zatímco PP nabízí garanci nezáporného zhodnocení, DPS poskytuje vyšší potenciál zhodnocení za cenu vyšší kolísavosti.

 • Zavedení alternativních účastnických fondů: Tyto nové typy fondů umožní penzijním společnostem investovat do širšího spektra investičních nástrojů, jako jsou nemovitosti, infrastruktura nebo fondy soukromého kapitálu. To otevírá cestu k dynamickému investování s vyšším potenciálem zhodnocení, avšak za cenu vyššího rizika.

u

Jaký je minimální státní příspěvek na doplňkové penzijní připojištění?

Minimální příspěvek na doplňkové penzijní připojištění, který je potřebný pro získání státního příspěvku, se od 1. července 2024 zvyšuje. Do této doby je státní příspěvek poskytován, pokud si účastník spoří měsíčně alespoň 300 Kč. Od 1. července 2024 však bude stát přispívat až od klientského příspěvku 500 Kč měsíčně. To znamená, že na nižší úložky již stát přispívat nebude. Je tedy důležité, aby si účastníci včas navýšili svůj příspěvek, aby nepřišli o státní podporu.

u

Jak mohu převést penzijní připojištění na DPS?

Pokud se rozhodnete převést své stávající penzijní připojištění (smlouvy uzavřené před 1. lednem 2013) na Doplňkové penzijní spoření (DPS), postupujte následovně:

 • Výpověď stávající smlouvy: Začněte podáním výpovědi vaší smlouvy o penzijním připojištění. Výpovědní lhůta je obvykle 1-2 měsíce a celý proces převodu je bezplatný.
 • Založení nové smlouvy: Na základě vašeho investičního profilu vám bude doporučena vhodná strategie spoření a optimální částka pro vaše potřeby. Poté uzavřete novou smlouvu o Doplňkovém penzijním spoření, která vstoupí v platnost ihned po ukončení vaší původní smlouvy.
 • Převod prostředků: Po ukončení vaší původní smlouvy budou všechny prostředky z vašeho penzijního připojištění převedeny na nově založené Doplňkové penzijní spoření.

Celý proces vypovězení stávající smlouvy a založení nového DPS můžete zahájit online, vyplněním potřebných údajů a označením volby pro převod vašeho penzijního připojištění, včetně čísla převáděné smlouvy. Alternativně můžete využít osobní návštěvu na pobočce vaší finanční instituce, kde vám s celým procesem rádi pomohou.

u

Jak lze ukončit smlouvu o doplňkovém penzijním spoření DPS

Ukončení smlouvy o Doplňkovém penzijním spoření (DPS) je proces, který umožňuje účastníkům vybrat si naspořené prostředky podle různých možností výplaty. Tyto možnosti zahrnují:

 • Starobní penze na určenou dobu: Tato možnost je dostupná pro účastníky, kteří dosáhli věku 60 let a spořili minimálně 120 měsíců (pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2024) nebo minimálně 60 měsíců (pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2023). Penze se vyplácí pravidelně, měsíčně nebo kvartálně.
 • Invalidní penze na určenou dobu: Pro účastníky s přiznaným invalidním důchodem pro invaliditu 3. stupně a odspořenou dobu alespoň 36 měsíců. Vyplácení probíhá měsíčně nebo kvartálně.
 • Jednorázové vyrovnání: Možnost pro účastníky, kteří dosáhli věku 60 let a spořili minimálně 120 měsíců (pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2024) nebo minimálně 60 měsíců (pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2023).
 • Odbytné: Pro účastníky, kteří se rozhodnou předčasně ukončit smlouvu po minimálně 24 měsících spoření. Výplata nezahrnuje státní příspěvky, ty jsou vráceny Ministerstvu financí. Výpovědní lhůta je 1 měsíc.
 • Úhrada jednorázového pojistného: Pro doživotní penzi nebo penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu, dostupná pro účastníky, kteří dosáhli věku 60 let a spořili minimálně 120 měsíců (pro smlouvy uzavřené od 1. 1. 2024) nebo minimálně 60 měsíců (pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2023).

Výplata prostředků při úmrtí účastníka zahrnuje odbytné určené osobě nebo dědici, pokud účastník zemře před vznikem nároku na penzi, nebo jednorázové vyrovnání, pokud účastník zemře po splnění podmínek pro vznik nároku na penzi.

Pro ukončení smlouvy a výběr peněz je třeba kontaktovat příslušnou penzijní společnost a postupovat podle jejich pokynů a podmínek specifických pro danou smlouvu.

u

Jaké jsou charakteristiky doplňkového penzijního spoření?

Doplňkové penzijní spoření představuje moderní formu spoření na důchod, která přišla na scénu po ukončení nabídky penzijního připojištění s datem zahájení 1. prosince 2012. Stejně jako jeho předchůdce, penzijní připojištění, poskytuje účastníkům tohoto spoření řadu finančních výhod. Mezi ty patří nárok na státní příspěvek, možnost využití daňových úlev a také příspěvky od zaměstnavatele, které společně zvyšují atraktivitu a efektivitu spoření na stáří.

   

  Penzijní-spoření.cz logo

  Naše stránka o penzijním spoření je tu právě pro vás, abychom vám dali vše potřebné, co musíte vědět o spoření na důchod. U nás se dozvíte jednoduše a srozumitelně vše od základů až po chytré tipy. Přidejte se k nám a pojďme společně postavit silný základ pro vaši bezstarostnou budoucnost.

  Všechny informace poskytované na těchto webových stránkách mají výhradně edukační charakter. Nezabýváme se poskytováním finančního poradenství ani investičních doporučení. Obsah webu odráží osobní pohledy autorů, kteří zde své myšlenky sdílejí. Nemáme akreditaci jako investiční poradci, makléři, prodejci, zástupci ani nejsme afiliováni s žádnou regulační či podobnou institucí. Nevydáváme žádné analýzy ani návrhy ohledně nákupu či prodeje investičních produktů pro krátkodobé či dlouhodobé investování. Pokud jsou na tomto webu, v rámci kurzů, studijních materiálů, ke stažení dostupných dokumentů, prezentací, videí, webinářů nebo online kurzů zmíněny specifické finanční produkty, obchodní taktiky, základní aktiva nebo deriváty, slouží to výhradně pro vzdělávací účely v oblasti burzovního obchodování. Za rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na tomto webu nepřebíráme žádnou odpovědnost. Obchodování s investičními nástroji je spojeno s rizikem finanční ztráty. www.penzijni-sporeni.cz 2024