Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Vše, co potřebujete vědět o novém Dlouhodobém investičním produktu

Od 1. ledna 2024 vstoupila v platnost nová legislativa, která zavádí Dlouhodobý investiční produkt (DIP) jako státem podporovaný nástroj pro spoření na důchod. Tento produkt je navržen tak, aby nabídl daňové zvýhodnění a umožnil investorům volbu v investicích pro budování jejich penzijního zabezpečení. S možností odečítat příspěvky až do výše 48 tisíc korun ročně od daňového základu, DIP představuje atraktivní alternativu k tradičním penzijním spořícím produktům.

Jak DIP funguje v praxi?

Zájemci o DIP si musí nejprve vybrat poskytovatele tohoto produktu a uzavřít s ním smlouvu. Následně si mohou zvolit, do jakých investic budou v rámci DIPu vkládat své prostředky. Tyto vklady pak mohou být odečteny od základu daně, což je jednou z hlavních výhod DIPu. Produkt umožňuje investovat do široké škály nástrojů, včetně akcií, ETF, podílových fondů a dalších, což investorům poskytuje vysokou míru flexibility a možností diverzifikace.

Výhody DIPu

DIP nabízí řadu výhod, včetně daňových úlev a možnosti snížení poplatků za správu investic. Tyto výhody činí DIP atraktivním pro široké spektrum investorů, od začátečníků až po zkušené, kteří hledají efektivní způsob, jak spořit na důchod. DIP také umožňuje flexibilní nastavení výše pravidelných vkladů a nabízí investorům širokou škálu investičních možností.

DIP představuje významný krok k posílení finančního zabezpečení občanů v důchodovém věku a nabízí nové možnosti pro ty, kteří chtějí aktivně řídit své penzijní spoření. S jeho pomocí může každý dosáhnout lepší finanční nezávislosti a bezpečí ve stáří.

Často kladené otázky

u

Jaké jsou daňové aspekty a příspěvky

Investice do DIPu přináší významnou daňovou úsporu, jelikož si investoři mohou odečíst vklady až do výše 48 tisíc Kč ročně od daňového základu. Ačkoliv stát přímo na DIP nepřispívá, umožňuje příspěvky od zaměstnavatele, což představuje další finanční výhodu pro zaměstnance.

u

Do čeho lze v rámci DIPu investovat?

V rámci Dlouhodobého investičního produktu (DIP) se nabízí široké spektrum investičních možností, které jsou v souladu s legislativními požadavky. Mezi tyto možnosti patří akcie, burzovně obchodované fondy (ETF), podílové fondy, nástroje peněžního trhu a dluhopisy kotované na burze, což umožňuje investorům sestavit diverzifikované důchodové portfolio.

Investoři mají možnost využít různé investiční strategie a produkty, včetně speciálně navržených portfolií, které mohou reflektovat individuální investiční preference a cíle, od dynamických až po konzervativní přístupy. To zahrnuje možnost investovat do široké škály aktiv, od tradičních akcií a dluhopisů až po modernější finanční nástroje a sektory s potenciálem růstu. Investor si tak může vytvořit portfolio, které nejlépe odpovídá jeho očekáváním ohledně výnosu a tolerance k riziku, a to vše s ohledem na dlouhodobý horizont spoření na důchod.

u

Jaká je rizikovost Dlouhodobého investičního produktu (DIP) ve srovnání s tradičním penzijním spořením a jak lze riziko ovlivnit?

Rizikovost Dlouhodobého investičního produktu (DIP) je proměnlivá a závisí na individuálním přístupu každého investora. DIP jako takový není inherentně rizikovější než tradiční penzijní spoření; míra rizika se odvíjí od toho, jak investor rozhodne spravovat a diverzifikovat své investice. Možnost volby mezi dynamickými a konzervativními investičními strategiemi umožňuje investorům přizpůsobit své portfolio svým finančním cílům a toleranci k riziku. Flexibilita DIPu nabízí příležitost k vytvoření odvážnějšího portfolia, které má potenciál generovat vyšší výnosy v dlouhodobém horizontu, aniž by bylo omezeno pouze na tradiční penzijní fondy. DIP tedy není náhradou za doplňkové penzijní spoření, ale spíše jeho rozšířením, které přináší další investiční možnosti a daňové výhody pro investory i jejich zaměstnavatele.

u

Je možné vlastnit více účtů Dlouhodobého investičního produktu (DIP)?

Ano, investoři nejsou omezeni v počtu účtů DIP, které mohou otevřít. Navíc lze DIP kombinovat s dalšími dostupnými metodami penzijního spoření, jako je například doplňkové penzijní spoření. Co se týče daňových úlev, je možné uplatnit odpočet příspěvků pro různé spořicí produkty, včetně DIP a DPS, až do maximální výše 48 tisíc korun ročně. To znamená, že pokud máte jak účet DIP, tak DPS, můžete z každého z nich odečíst až 24 tisíc korun. Toto pravidlo platí i v případě, že vlastníte více účtů DIP.

u

Kdy a jak začít s DIPem?

Začít spořit na důchod co nejdříve je klíčové pro budování dostatečného penzijního zabezpečení. DIP nabízí flexibilní a efektivní způsob, jak na důchod spořit, s možností volby mezi dynamickým nebo konzervativním přístupem k investicím. Ideální je začít s investováním do DIPu již s nástupem do prvního zaměstnání, aby bylo možné využít kompozitního úročení a postupně navyšovat vklady s rostoucím příjmem.

u

Kdo může DIP poskytovat?

Poskytování Dlouhodobého investičního produktu (DIP) je vyhrazeno pro finanční instituce, které podléhají státní regulaci. Mezi tyto instituce patří banky, družstevní záložny a úvěrové společnosti, makléři a obchodníci s cennými papíry, investiční firmy a nezávislé investiční fondy. Tato pravidla zajišťují, že DIP bude spravován spolehlivými a odborně způsobilými subjekty, což přispívá k ochraně investorů a zajištění integrity tohoto penzijního spořicího produktu.

u

Proč je Dlouhodobý investiční produkt (DIP) považován za atraktivní a flexibilní možnost pro spoření na důchod?

Z hlediska efektivity a flexibility představuje Dlouhodobý investiční produkt (DIP) atraktivní volbu pro spoření na důchod, která může v některých případech dokonce převýšit tradiční penzijní spoření. Jeho hlavní předností je možnost individuálního nastavení investiční strategie, což umožňuje investorům přizpůsobit své investice svým specifickým cílům a toleranci k riziku. Díky této flexibilitě mohou být investice prostřednictvím DIPu dynamické a potenciálně nabídnout vyšší výnosy, což činí DIP významným nástrojem pro efektivní budování penzijního kapitálu.

u

Jaký je rozdíl mezi Dlouhodobým investičním produktem (DIP) a tradičním penzijním spořením, jako je penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření?

Tradiční formy penzijního spoření, jako jsou penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, obvykle omezují investory na výběr z fondů nabízených konkrétní penzijní společností, což může omezit možnosti personalizace a kontrolu nad tím, jak jsou investované prostředky spravovány. Na rozdíl od toho Dlouhodobý investiční produkt (DIP) nabízí investorům větší flexibilitu a kontrolu nad jejich investicemi, umožňuje jim volit mezi dynamickými a konzervativními investičními strategiemi a přizpůsobit své investiční portfolio svým individuálním cílům a preferencím rizika.

DIP rovněž umožňuje přímé investice do specifických akcií a poskytuje flexibilitu v průběžném přizpůsobování složení investic, což umožňuje investorům reagovat na měnící se tržní podmínky nebo osobní finanční cíle, včetně možnosti přechodu k více konzervativním investicím, jak se blíží doba odchodu do důchodu.

Penzijní-spoření.cz logo

Naše stránka o penzijním spoření je tu právě pro vás, abychom vám dali vše potřebné, co musíte vědět o spoření na důchod. U nás se dozvíte jednoduše a srozumitelně vše od základů až po chytré tipy. Přidejte se k nám a pojďme společně postavit silný základ pro vaši bezstarostnou budoucnost.

Všechny informace poskytované na těchto webových stránkách mají výhradně edukační charakter. Nezabýváme se poskytováním finančního poradenství ani investičních doporučení. Obsah webu odráží osobní pohledy autorů, kteří zde své myšlenky sdílejí. Nemáme akreditaci jako investiční poradci, makléři, prodejci, zástupci ani nejsme afiliováni s žádnou regulační či podobnou institucí. Nevydáváme žádné analýzy ani návrhy ohledně nákupu či prodeje investičních produktů pro krátkodobé či dlouhodobé investování. Pokud jsou na tomto webu, v rámci kurzů, studijních materiálů, ke stažení dostupných dokumentů, prezentací, videí, webinářů nebo online kurzů zmíněny specifické finanční produkty, obchodní taktiky, základní aktiva nebo deriváty, slouží to výhradně pro vzdělávací účely v oblasti burzovního obchodování. Za rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na tomto webu nepřebíráme žádnou odpovědnost. Obchodování s investičními nástroji je spojeno s rizikem finanční ztráty. www.penzijni-sporeni.cz 2024