Penzijní spoření | pevný základ pro váš klidný důchod

Vzhledem k demografickým změnám, jako je rostoucí počet seniorů a klesající podíl pracující populace, se stále více ukazuje, že spoléhání pouze na státní důchodový systém pro zajištění dostatečných prostředků na stáří nemusí být spolehlivé. Proto je důležité se zaměřit na různé možnosti spoření a investování, které mohou zahrnovat spořící účty, doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění a investice ve formě (DIP – Dlouhodobý investiční produkt) do různých typů aktiv, aby si jednotlivci mohli zajistit finanční stabilitu v důchodovém věku.

Nikdy není příliš brzy začít šetřit na budoucnost

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění v České republice prošlo významnou transformací v důsledku penzijní reformy 2012-13. Penzijní připojištění nabízelo účastníkům možnost investovat do fondů s podporou státu a s garancí „nezáporného zhodnocení“, což znamenalo, že hodnota investovaných prostředků nemohla klesnout pod úroveň vložených příspěvků.

Investování do (DIP)

Dlouhodobý investiční produkt (DIP)je skvělým nástrojem pro ty, kteří chtějí budovat své finanční zabezpečení na stáří. Díky možnosti investovat do širokého spektra aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo investiční fondy, nabízí DIP flexibilitu a potenciál pro růst hodnoty investic. Od roku 2024 je možné využít společný limit 48 tisíc korun ročně pro odpočty za DIP, penzijní spoření a životní pojištění.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření (DPS) od roku 2013 umožňuje flexibilní spoření na důchod s podporou státu. V reakci na očekávaný pokles státních důchodů nabízí DPS možnost zvýšit úspory díky efektu složeného úročení. Umožňuje také přizpůsobit vklady aktuálním finančním možnostem, což dává lidem kontrolu nad jejich spořením na stáří.

Státní příspěvek se od 1. července 2024 zvýší, což umožní lidem, kteří si na penzijní spoření odloží měsíčně alespoň 1 700 Kč, dosáhnout na maximální státní příspěvek 340 Kč. Změny také zahrnují nové podmínky pro výběr naspořených peněz, kde je nutné splnit pravidlo 60 let věku a minimálně 10 let spoření.

Další novinkou je možnost souběhu smluv penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, což umožňuje paralelní účast v obou typech spoření. Změny rovněž zahrnují zavedení alternativního fondu pro investice do nových oblastí s potenciálně vyššími výnosy, ale i vyšším rizikem.

Penzijní spoření 2024 | Změny v úsporách na důchod

V roce 2024 dochází k významným změnám v penzijním spoření, které mají motivovat k vyšším vkladům a zlepšit úroveň soukromého zabezpečení na penzi. Mezi hlavní změny patří:

 

 • Zvýšení minimální úložky pro nárok na státní příspěvek na 500 Kč měsíčně.
 • Nárůst nejvyššího státního příspěvku na 340 Kč měsíčně.
 • Prodloužení minimální doby spoření na 10 let.
 • Vyšší daňové úlevy umožňují odečíst až 48 tisíc Kč od základu daně.
 • Ukončení státního příspěvku pro osoby pobírající starobní důchod.
 • Zvýšení motivace pro vyšší vklady do penzijního spoření.
 • Zpřísnění podmínek pro výběr peněz a ukončení státního příspěvku pro důchodce.
 • Rozšíření možností spoření a investic v rámci penzijního systému.

  Hlavní body změn, které byly zavedeny od 1. ledna 2024

  • Navýšení limitu pro daňové odpočty na 48 000 Kč: Tato změna umožňuje účastníkům penzijního spoření získat větší finanční výhodu z jejich příspěvků na penzijní spoření prostřednictvím snížení daňového základu. To může motivovat k vyšším příspěvkům a tím k lepšímu zabezpečení na stáří.

  • Prodloužení minimální doby spoření z pěti na deset let: Tato změna má za cíl podpořit dlouhodobější plánování a spoření na důchod, což je v souladu s principem penzijního spoření jako dlouhodobé finanční strategie.

  • Možnost dvou smluv penzijního spoření současně: Tato flexibilita umožňuje účastníkům lépe reagovat na změny ve svých finančních a životních situacích, aniž by museli opustit systém penzijního spoření nebo ztrácet již naspořené prostředky.

  • Zavedení nového typu fondu – alternativního fondu: Tato možnost nabízí účastníkům penzijního spoření přístup k investicím s potenciálně vyššími výnosy, i když za cenu vyššího rizika. To umožňuje diverzifikovat investiční portfolio a lépe reagovat na individuální preference a toleranci k riziku.

  • Daňový rámec DIP: Tato změna zavádí nový daňový rámec pro penzijní spoření, který může poskytovat další daňové výhody a podporovat efektivnější správu penzijních prostředků.

  Správa vlastních peněz vás už nemusí děsit

  Od plánování odchodu do důchodu, investičních strategií i daňové optimalizace

  Penzijní-spoření.cz logo

  Naše stránka o penzijním spoření je tu právě pro vás, abychom vám dali vše potřebné, co musíte vědět o spoření na důchod. U nás se dozvíte jednoduše a srozumitelně vše od základů až po chytré tipy. Přidejte se k nám a pojďme společně postavit silný základ pro vaši bezstarostnou budoucnost.

  Všechny informace poskytované na těchto webových stránkách mají výhradně edukační charakter. Nezabýváme se poskytováním finančního poradenství ani investičních doporučení. Obsah webu odráží osobní pohledy autorů, kteří zde své myšlenky sdílejí. Nemáme akreditaci jako investiční poradci, makléři, prodejci, zástupci ani nejsme afiliováni s žádnou regulační či podobnou institucí. Nevydáváme žádné analýzy ani návrhy ohledně nákupu či prodeje investičních produktů pro krátkodobé či dlouhodobé investování. Pokud jsou na tomto webu, v rámci kurzů, studijních materiálů, ke stažení dostupných dokumentů, prezentací, videí, webinářů nebo online kurzů zmíněny specifické finanční produkty, obchodní taktiky, základní aktiva nebo deriváty, slouží to výhradně pro vzdělávací účely v oblasti burzovního obchodování. Za rozhodnutí učiněná na základě informací zveřejněných na tomto webu nepřebíráme žádnou odpovědnost. Obchodování s investičními nástroji je spojeno s rizikem finanční ztráty. www.penzijni-sporeni.cz 2024